Så här söker du stöd från fonden

Så här söker du stöd från fonden

Fondens ansökningsperiod sträcker sig mellan den 1 – 31 januari varje år. Under denna tid är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.

 

Fonden är öppen för dig som:

• spelar amerikansk fotboll i ett juniorlag (U15-U19) inom Stockholmsområdet

• vet att du vill fortsätta med amerikansk fotboll

• är en ansvarsfull och god lagkamrat

• visar äkta intresse och seriös vilja att, utifrån förmåga, utvecklas inom sporten

• har hög träningsnärvaro

• finner sann glädje i att spela amerikansk fotboll och har KUL!

Ovanstående kriterier ska endast tolkas som riktlinjer. Har du behov av stöd från Ivars minnesfond men inte uppfyller alla punkter ovan så gör en ansökan i alla fall.

Så här söker du bidrag från fonden

  1. Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten, ansokningsblankett_ivars_minnesfond.
  2. Be en representant för laget eller föreningen (t.ex. din coach eller lagledare alternativt föreningens representant för minnesfonden) att skriva under med sitt namn och sina kontaktuppgifter.
  3. Posta sedan din ansökan till Ivar Knås Ankarstigs minnesfond, adressen står på ansökningsblanketten, eller scanna/fotografera din ansökan och skicka den med e-post till ivarsminnesfond@gmail.com.

 

OBS! Fonden betalar inte ut några kontanter, utan betalar direkt till det företag där du vill inhandla din utrustning, alternativt till den klubb du tillhör.

En önskan från fonden är att OM du en dag slutar spela amerikansk fotboll, så skänker du den utrustning du fått från fonden vidare till någon i din klubb som du vet behöver lite hjälp, eller skänker den till klubben att användas som ”låneskydd”.

För mer information om ansökningsförfarandet kontakta Anna Knås alternativt Barbro Holm de nås på mail ivarsminnesfond@gmail.com alternativt telefon:

Anna 073-970 91 50

Barbro Holm 070-939 10 52