Som Sportchef i Stockholm Mean Machines arbetar du med de sportsliga frågorna; planerar för hur föreningen skall utveckla spelarna i de olika lagdelarna, rekrytera tränare, följa förändringar i tävlingsbestämmelserna.

Samt utarbeta rutiner för hur flödet mellan lagdelarna ska se ut och representera föreningen i eventuella utskott/instanser som arbetar med seriespel och utveckling av sporten i Sverige.

Syftet med att ha en grupp är att på bästa sätt maximera den kompetens och kapacitet som vi vill att medlemmarna i Sportchefsgruppen har.

Sportchefsgruppen kommer att samarbeta med de olika områdena, men huvudansvaret kommer att ligga på den/de som tillsätts för respektive fokusområde.

Fokusområden:

  • HERR
  • DAM
  • JUNIOR (U15-U19)
  • BARN (U9-U13)
  • FYS
  • FLAGG

En person i Sportchefsgruppen utses för att vara representant inför styrelsen. Denna person är också sammankallande för Sportchefsgruppen. Varje fokusområde har möjligheten att tillsätta en undergrupp. I undergruppen kan respektive ansvarig tillsätta personer från inom och utanför föreningen som kan bidra till utvecklingen av området.

Stockholm Mean Machines är en förening som erbjuder en amerikansk fotboll som är intressant och bred i ett sportsligt perspektiv. Att delta i Sportchefsgruppen ger dig möjligheter att testa dina visioner och strategier samtidigt som du med stödet i gruppen, kan utvecklas inom ledarskap och lagsamarbete. Som medlem i Sportchefsgruppen brinner du för amerikansk fotboll och/eller sportslig utveckling av lagsport. Meriterande är om du har en idrottsledarutbildning, tränarutbildning och/eller erfarenhet av amerikansk fotboll. Slutligen har du förmågan att se till likväl individ som grupp inom föreningen.

Ange i din ansökan vilket anledningen till intresset av fokusområdet BARN och förbered tankar hur du tror att du vill driva Sportchefsgruppens verksamhet. Det är viktigt att det inte blir några intressekonflikter, vilket innebär att du inte kan vara verksam som ansvarig för ett fokusområde som du samtidigt besitter en position som tränare i.

Intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan nu till styrelsen@meanmachines.se!