Om förbundet

Kontaktuppgifter

Telefon: TF Ordförande Rodrigo Montesino Ferrada 
E-post: styrelsen@stockholmaff.se
AdressStockholms Amerikanska Fotbollsförbund, STAFF
c/o Lennart Johansson
Pilgatan 22
195 32 MÄRSTA

Bankgiro: 5691-9095

Postgiro: 6211879-9

Organisationsnummer: 802516-3182

SDF nummer 1563

Styrelsen

Email till hela styrelsen: styrelsen@stockholmaff.se

Funktion

Namn

Email

Val

Ordförande Rodrigo Montesino Ferrada ordforande@stockholmaff.se

Sekreterare Linda Lindström  sekreterare@stockholmaff.se
Kassör Lennart Johansson  kassor@stockholmaff.se
Rekrytering & Ledamot Todd Mullis  ambassador@stockholmaff.se
Domarfrågor & Ledamot Rodrigo Montesino Ferrada  domare@stockholmaff.se
PeeWee & Ledamot Håkan Forss

peewee@stockholmaff.se

PeeWee & Ledamot Jonas Gunnstam peewee@stockholmaff.se
Sjukvård & Ledamot Conny Eklund sjukvard@stockholmaff.se
Sjukvård & Ledamot Kajsa Flisager sjukvard@stockholmaff.se