Förtydligande kring försäkringsskyddet av spelare anslutna till förening inom Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet

Samtliga licensierade spelare i föreningar tillhörande SAFF är försäkrade. För redan anmälda och betalande lag till seriespel tillkommer ingen kostnad att licensera spelare i IdrottOnline.

Försäkringen gäller även för nya spelare, vid deras 3-5st (angivna av föreningen) prova-på tillfällen.

Idrottsförsäkringen genom SAFF gäller under perioden 1 januari – 31 december 2018 vid deltagande i av SAFF och dess distriktsförbund sanktionerade träningar eller matcher samt moderföreningens träningar, skolor och matcher. Försäkringen gäller även skada i samband med träning, tävling, match, turnering eller under resor till och från dessa aktiviteter.

Skada kan anmälas per telefon 0771-950 950

Spelare utanför EU- och EES-länderna som representerar svenska föreningar har inte rätt till offentligt finansierad vård i Sverige. För dessa rekommenderas att teckna en kompletterande försäkring (K97).

I idrottsförsäkringen ingår:

– Akutersättning
– Tandskador
– Invaliditetsersättning
– Dödsfallsersättning
– Skadade idrottskläder och glasögon
– Sönderklippta kläder vid vård
– Kristerapi
– Utlandsresa – för medlemmar uttagna av förbundet

Läs mer om villkoren via länken: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/amerikansk-fotboll