Valberedningen skall senast fyra veckor före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

valberedningens-forslag_2