Valberedningen för 2018 har bestått av Lotta Douhan (ordförande), Michael Wennerholm (ledamot)
och Johanna Pilbäck (ledamot). I slutet av december 2017 avgick Lotta på grund av personliga skäl.
Johanna Pilbäck tog då över som valberedningens ordförande.
Valberedningen har under hösten 2017 skickat ut en enkät till samtliga styrelseledamöter och ställt
följande frågor:

 • Namn:
 • Förening:
 • Ansvarsområde 2017:
 • Om din tid går ut, vill du sitta kvar 2018?
 • Vad har du bedrivit för projekt under 2017?
 • Om du sitter kvar i DS, vad har du planerat göra under 2018?
 • Hur mycket tid/vecka lägger du i genomsnitt ner på arbetet i DS?
 • Vilka områden inom DS behöver förstärkas?
 • Hur mycket tid tror du behövs för att göra ett bra arbete inom det område du anser bör
  förstärkas?

Alla, utom en, ledamöter svarade på enkäten. 9 av 11 ledamöter var, enligt konstituerande protokoll,
uppe för omval. Av dessa svarade 3 medlemmar att de ville sitta kvar. 2 medlemmar svarade att de
både kunde sitta kvar och avgå. 3 medlemmar svarade att de inte önskade omval.
Valberedningen har mailat samtliga STAFFs medlemsföreningar och efterfrågat förslag på kandidater.
Utöver detta har valberedningen inhämtat förslag på kandidater från medlemmar i styrelsen och i
valberedningens bekantskapskrets.

Valberedningen har telefonintervjuat alla, utom en, styrelsemedlemmar och då efterfrågat
styrelsemedlemmens syn på STAFF och vad som fungerat bra och vad som kan förbättras. Baserat på
detta, och de svar som angivits i enkäten, har valberedningen satt samman nedan förslag till
kandidater för STAFFs styrelse. För att ni skall få en bättre uppfattning om var och en, så har alla
kandidater samt även sittande, fått svara på följande fyra frågor:

 1. Hur ser din bakgrund inom amerikansk fotboll ut?
 2. Är du aktiv i en av SAFFs föreningar? Isf vilken.
 3. Vad är du intresserad av att arbeta med för frågeställningar inom distriktet?
 4. Vad gör du när du inte arbetar med amerikansk fotboll?

STAFFs stadgar kräver val av Ordförande på 2 år samt val av 8 ledamöter på 2 år. Det finns inget krav
i stadgarna på val av suppleanter. Valberedningen har fortsatt en plats vakant på förslag på ledamot.
Diskussion pågår med en kandidat, men har i skrivande stund, betänketid på tillfrågande. Vidare skall
en revisor samt revisorsuppleant väljas på en period om 1 år. Valberedningen söker fortsatt efter en
revisorsuppleant. Utöver detta skall förslag på Valberedning med en ordförande och två ledamöter
lämnas.

STAFFs stadgar säger:
20§ Åliggande
Valberedningens förslag STAFFs årsmöte 18 februari 2018
Valberedningen skall senast 14 veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill
kandidera för nästa mandattid.
Senast 12 veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade uppgift på den som avböjt återval .
21§ Förslagsrätt
Föreningar får senast åtta veckor före årsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna
9-11 i 12§.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med
uppgift på samtliga föreslagna personer.
22§ Kandidatnominering
Innan kandidatnominering börjar vid årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som
skall förekomma enligt punkterna 9-11 i 12 §.

 • Valberedningen kan konstatera att:
 • de senast 14 veckor innan mötet tillfrågat om önskan till kandidatur.
 • de EJ senast 12 veckor innan mötet meddelat avböjt återval.
 • Föreningar EJ avgett förslag på personer för val
 • de EJ uppfyllt stadgarnas krav att senast 4 veckor före mötet tillställa föreningarna sitt
  förslag. Valberedningens förslag skickas härmed, i samband med detta meddelande, ut.

Valberedningens förslag på Styrelse

Aiki Parts – föreslås Ordförande (2 år)

 1. Jag kom i kontakt med fotbollen första gången 2007 när min äldsta son började i AJ U11.
  Har följt honom fram till herrlaget. Han har även representerat Sverige i juniorläger i
  Texas. Jag har även haft tur att följa min andra son när han började med amerikansk
  fotboll i WW U11 år 2013. Jag har varit lagledare, sjukvårdare samt coachat DBs i WW
  U13/U15 och Specialteam i WW U15. Jag har varit fystränare i U11, U13 samt U15 i WW.
  Jag har även varit vice ordförande samt sportchef i WW och arbetat med utbildning,
  utveckling, kommunikation, säkerhet och domarfrågor inom klubben. Idrotten har varit
  en del av mitt liv sedan barndomen. Jag har hållit på med det mesta: gokart, slalom,
  volleyboll, basket, dans, friidrott.
 2. Med nytt verksamhetsår har jag lämnat alla mina uppdrag inom Wäsby Warriors för att
  ge plats och utrymme för återväxten till duktiga och engagerade föreningsmänniskor.
 3. Jag är statistiker och arbetar med finansmarknadsstatistik. Ekonomi, rutiner och ordning
  är väldigt viktiga för mig. Jag känner att distriktet saknar tydliga målställningar och vision.
  Styrelsens uppgift blir att arbeta fram tydliga roller för styrelsemedlemmar och
  arbetssätt för distriktet. Min vision är att se olika arbetsgrupper jobba över klubbgränser
  bestående av experter inom området som arbetar med de stora frågorna. Jag skulle vilja
  se ett slags mentorprogram – där äldre coacher rekryterar och tar hand/lär ut nya
  coacher. Jag har ingen egen agenda utan kommer jobba för alla klubbar i hela distriktet
  genom att föra diskussioner, lyssna, förhandla och göra vår gemensamma rösten hörd i
  SAFF, i Stockholms Idrotten och upp till politikerna om så behövs. Jag är verkligen mån av
  att den så unika och uppfostrande idrotten ska växa och utvecklas.
 4. Jag styrketränar 6 ggr i veckan och satsar på att ta ordningsvaktslicensen. Samt jobbar jag
  extra med säkerheten på idrotts- och kulturevenemang.
  Valberedningens förslag STAFFs årsmöte 18 februari 2018

Lennart Johansson Arlanda Jets – föreslås ledamot på 1 år (fyllnadsval)

 1. Jag har varit engagerad i Fotboll sedan 2010, har varit både spelare, coach och lagledare samt
  haft diverse andra uppgifter inom främst Arlanda Jets.
 2. Arlanda Jets
 3. Jag tror att det viktigaste för Amerikansk fotboll i Sverige är rekrytering av ungdomar som vill
  spela fotboll. Men även rekrytering av äldre junior/senior idrottare från andra idrotter som
  kanske ledsnat på det håller på med och vill testa något annat.
 4. Jag driver eget företag inom IT-branschen, gymmar och uppskattar god mat med umgänge.

Linda Lindström – föreslås ledamot på 2 år

 1. Jag började spela 2008, har sedan mestadels spelat med herrlag men sedan förra säsongen även
  börjat spela med damer. Vann då mitt första sm-guld. Har spelat två landskamper. Har sedan 2016
  ingått i styrelsen för Södertälje Amerikanska Fotbollsklubb, började som sekreterare men sitter
  numer som ordförande. Började u STAFF förra året. Började min coaching-karriär förra året.
 2. Jag är aktiv i tre klubbar. Södertälje Amerikanska Fotbollsklubb; Ordförande/Spelare, Upplands-Bro
  Broncos; Spelare/Assisterande head coach och DIFAF; Positions coach U15.
 3. Inkludering, rekrytering samt kompetensförsörjning.
 4. Jobbar som Hisslärare (Sveriges enda)/Utbildningsledare/Utbildningssamordnare. Jag pluggar även
  till projektledare inom El och Installationsteknik

Håkan Forss – föreslås ledamot på 2 år

 1. Jag var med och startade upp Carlskrona Seahawks (Spiders på den tiden) på slutet av 80-talet. Jag
  både spelade, var coach och domare fram till 1990. Med undantag för ett för ett par gästspel som
  positions-coach för QBs och WRs i Gävle Red Devils och Stockholm Mean Machines under mitten på
  90-talet så har jag inte varit aktiv inom fotbollen tills nyligen. Våren 2015 blev jag igen aktiv som
  positions-coach för sonens U13 lag i Stockholm Mean Machines.
 2. Jag är aktiv i Stockholm Mean Machines som positions-coach i U15.
 3. Min passion är att lära våra ungdomar grunderna i amerikansk fotboll så att dom har en bra och
  säker bas att bygga på när dom växer upp till seniora fotbollsspelare. Jag vill hjälpa till med
  skadeförebyggande arbete och säkerhet, speciellt när det gäller hur man tacklas. Jag och vill också
  jobba med att ungdomsverksamheten byggs på glädje för sporten och ett livslång idrottande.
 4. Jag jobbar som Lean/Agile Coach och hjälper ledare och organisationer att nå nya höjder genom
  att förbättra sina arbetssätt och processer genom kontinuerliga förbättringar.

Jonas Gunnstam – föreslås ledamot på 2 år

 1. Jag började titta på fotboll på mitten av 80-talet. Har därefter följt NFL under alla år. Har tyvärr inte
  spelat själv då jag är född och uppvuxen i en liten stad i norra Småland. När min son Lucas började
  spela för ca åtta år sedan har jag engagerat mig mer och mer. Så allt från skjutsande förälder till
  lagledare.
 2. I dagsläget sitter jag i styrelsen för TAFF (Tyresö Amerika Fotboll Förening, Royal Crowns). Är även
  lagledare för vårt U13 i år.
 3. Det jag vill är att få sporten att växa och synas. Få ett ökat samarbete mellan våra klubbar för att få
  en stabil grund att stå på för att utveckla sporten inom Storstockholm.
 4. Jag jobbar heltid som vice butikschef på Swedols butik i Tyresö. Så om det inte är jobb eller
  amerikanska fotboll så försöker jag bara andas och njuta av ledigheten.

Todd Mullis – föreslås ledamot på 2 år

 1. I am currently serving as the Special Teams Coordinator and Running Back coach for the STU
  Northside Bulls Senior team. On my second year there. I am also a Head Coach for the KTH Royals
  University League 7 on 7 indoor football team… on my second year there as well. I spent 5 years as a
  Defensive Coordinator and Head Coach with the U13 Täby Flyers football program. I am going on my
  5th year with the STAFF Board in an administrative capacity having worked with PeeWee affairs and
  now as STAFF Recruiting Ambassador role. In addition I have spent 4 years (visiting schools, etc) in
  charge of recruiting for the Täby Flyers program.
 2. In terms of SAFF associations, I attribute that to my experience with being a STAFF Board member
  for example.
 3. I am currently very interested in helping all the district clubs to grow and expand in the area of
  Recruiting education and advice. I am perfectly willing to set up appointments and visit key club
  individuals this year.
 4. On the side…I currently work as an English teacher at various Stockholm area schools teaching the
  English language. On the weekends I work as a Ski Instructor teaching folks alpine skiing basics. I am
  also open to full time employment possibilities.

Rodrigo Montesino Ferrada – sittande (1 år kvar)

 1. Jag började spela 1986 i gymnasielaget Borgar Bulls i Malmö. Var med och bildade gymnasielaget
  Pildamm Cougars 1987 som senare blev idrottsföreningen Malmö Cougars 1990.
  1993–1997 spelade jag i Limhamn Griffins för att därefter, eftersom jag bodde i Stockholm sedan
  1996, representerade jag Stockholm Mean Machines.
  Jag har spelat för danska, finska och tyska lag.
  2001 blev jag tränare i SMM för herrlaget fram till 2009. Har varit förtroendevald i Malmö Cougars,
  STAFF och SAFF i olika omgångar sen 1988.
  Jag blev domare 1991 och elitdomare 2010. Blev Internationellt domare 2011. Årets domare
  2010,2014, 2016 och 2017.
  Jag har varit tränare för herr och damlag, U19, U17, U16, U15 och U13 och flagg.
  Jag har varit tränare eller stab i herr och damlandslaget, U19 landslaget, Flagglandslaget.
 2. Domaransvarig i SMM sen 2008.
 3. Jag brinner för utvecklingsfrågor. Både inom idrotten amerikanskfotboll och som domare. Ser
  gärna att initiativ som Leo Billgrens coach clinics samt Emil Knutssons positions clinics uppmuntras
  och drivs inom STAFF med distriktens stöd. Jag vill fortsätta bygga samarbetet mellan STAFF:s
  föreningar för att klara kraven och behovet av domare. Jag vill gärna se att STAFF utöver
  föreningarnas och SAFF:s riktlinjer jobbar med fler inkluderingsfrågor.
  Valberedningens förslag STAFFs årsmöte 18 februari 2018
 4. Jag arbetar inom Stockholm Stad i Arbetsmarknadsförvaltningen som studiecoach mot
  långtidsarbetslösa ungdomar 16-24 år.

Kajsa Flisager – sittande (1 år kvar)

 1. Min bakgrund inom amerikansk fotboll är att sonen googlade och letade upp SMM på nätet. Vill
  prova på amerikansk fotboll när han var ca 12 år, sedan dess är han kvar och så är
  jag.
 2. Är medlem i SMM , är sjukvårdare inom SMM.
 3. Jag Brbrinner för sjukvårdsfrågor som akut omhändertagande på plan, vad göra vad inte göra,
  förebyggande ”sjukvård” hur förbereder vi spelarna off season för spelsäsong för att minska
  skadefrekvensen, informera , lära ut om kost/näring/antidoping . Arbeta för utveckling av nya
  ”metoder” för kontroll av skadade spelare.
 4. Jag arbetar som vårdenhetschef på Infektion/Venhälsan mottagning. Kliniken tar hand om
  infektionspatienter, hiv patienter samt är en mottagning för MSM när det gäller STI, sexuellt överförda
  sjukdomar. ”pluggar” också idrottsmedicin på KI, ger akupunktur för de som behöver och ska läsa
  påbyggnad för att skriva ut FAR recept, alltså fysisk aktivitet på recept. Sedan är jag mamma till 3
  ungdomar varav en är spelare, en har NPF och den äldsta har flyttat hemifrån.

Vakant – fyllnadsval (1 år)

På grund av ett sent avhopp på föreslagen ledamot är en plats fortsatt vakant. Valberedningen
arbetar fortsatt med att tillsätta denna post. (Revisor)

Jesper Johansson – föreslås Revisor (1 år)

 1. Jag har spelat sen 1988. Varit med i allt från Div 3 Sverige till Proffsnivå och det mesta där i mellan.
 2. Jag har varit spelare och coach i SMM sen 2001.
 3. Jag tror att framtiden för vår sport ligger inom juniorerna och deras föräldrar. Det ska vara ”billigt”
  och enkelt att börja spela som junior.
 4. Jag arbetar som redovisningsekonom och är tvåbarnsfar.

Revisorsuppleant – Vakant (1 år)

Valberedningen arbetar fortsatt med rekrytering av revisorsuppleant.

Valberedning

Johanna Pilbäck – föreslås valberedningens ordförande (1 år)

 1. Jag började mitt intresse för amerikansk fotboll 1997. Åren därpå var jag aktiv i styreksen KTH
  Osquars som senare blev DIF AF, både som ledamot och ordförande. Jag har suttit i STAFFs styrelse
  under ett antal år och sedan fem år tillbaka är jag aktiv i SMMs styrelse. Utöver styrelsearbetet är jag
  lagledare för SMMs U9-lag.
 2. Ja, jag är vice ordförande i SMM.
 3. Jag vill att valberedningen under kommande år skall vara aktiv under hela året. Jag vill föra en
  löpande dialog med styrelsen och om så behövs, i tid, fånga upp om någon styrelsemedlem inte är
  aktiv i styrelsen. Detta så att vi i valberedningen snarast kan bistå i ett eventuellt fyllnadsval, så att
  styrelsen inte haltar på grund av inaktiva medlemmar.
  Valberedningens förslag STAFFs årsmöte 18 februari 2018
 4. Jag är gift med Fredrik Pilbäck och tillsammans har vi två pojkar, 7 och 9 år gamla. I yrkeslivet
  arbetar jag med att starta upp ett företag med i betongbranschen.

Helena Lindéen – föreslås valberedningens ledamot (1 år)

 1. Började som fotbollsmamma och eftersom jag inte förstod regler osv. började jag själv spela med
  SMM’s damlag.
 2. Ja, som domare i SMM.
 3. Valberedningen.
 4. Jag arbetar inom hälsa och träning. Jag tävlar och dömer i styrkelyft.

Sasha Krogius – föreslås valberedningens ledamot (1 år)

 1. Jag spelade från 1987-1992. Jag har coachat sen 2012 i stort sett alla åldersgrupper från U11 till
  Superserien och är även positionscoach i ULU och assisterande förbundskapten i samma landslag. Jag
  är aktiv i Täby Flyers med utbildning av nya coacher i Flyers University. 2018 är jag HC för Flyers U15
  lag.
 2. Ja, i Täby Flyers
 3. Valberedning samt sportsliga- och coachfrågor.
 4. Jag umgås med mina barn & vänner, spelar golf, jagar, åker skidor. Till vardags jobbar jag inom
  byggsektorn med projektledning.

Väl mött på Årsmötet STAFF, 18e februari 2018.
Valberedningen genom
Johanna Pilbäck