Med länken ansöker ni om dispens till Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund

Komplett ansökan inlämnad på helgfri onsdag innan midnatt behandlas och beslut lämnas senast torsdag samma vecka innan midnatt. STAFF baserar sina beslut endast på tillhandahållna uppgifter

Ansökan om Dispens