Antidopingutbildning

I samarbete med Stockholms Idrott har vi möjlighet att fylla 50 platser på Allaktivitetshuset, på Sturegatan 10 i Sundbyberg. Föreläsning är till för 15 år och äldre.

Den 9 maj, kl 18:00-21:00 Kostare så smakare. Kostvanor, kosttillskott och antidoping. Föreläsare Peder Mathiasson,  Petter Jonsson,  Emma Lindblom.

Anmälan görs till Aiki Parts, aikip@hotmail.com senast den 20 april 2016. Anmälan är bindande.