Utbildningar för coacher som krävs för att få coachlicens regleras och styrs av Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet och fastställs i tävlingsbestämmelserna. Detta hittar du på www.saff.se.

Inom STAFF sker en viss form av coachutbildning i samband med distriktlagets förberedelser inför SAFF DM Cup. Vi genomför coachworkshop för att planera träningar, vi jobbar med mentorcoacher (coacher med över 10 års erfarenhet) som kan ge tips till nyare förmågor.